Jan Řezáč

Honza se zajímá o behaviorální ekonomii, se zaměřením na finanční rozhodování a na možnosti penzijního systému. Také se účastnil projektů týkajících se neurověd a psychoterapie.

email: jrezac@mail.muni.cz