Jiří Špalek

Jiří patří mezi jedny z prvních českých akademiků, kteří začali systematicky využívat experimenty v rámci své výuky. Ve stejné době začal vytvářet i svůj vlastní experiment. Zajímá se zejména o aplikaci ekonomických experimentů ve veřejné ekonomii, mezi jeho hlavní výzkumná témata patří experimenty s veřejnými statky a jejich aplikace na charitativní sbírky, korupci a daňovou morálku.

email: jiri.spalek@econ.muni.cz