Michal Ďuriník

Michal studoval ekonomii a psychologii, nyní se zabývá kontextuálními vlivy na spotřebitelské rozhodování, změnami preferencí a jejich vznikem, altruizmem a reciprocitou. Také se zajímá o metodologické problémy v experimentální ekonomii, jako například znehodnocení výsledků artefakty experimentální metody.

email: michal.durinik@econ.muni.cz