Miloš Fišar

Miloš je doktorandem na Masarykově universitě, kde také působí jako výzkumník. V roce 2014 absolvoval stáž na University of Canterbury v New Zealand Experimental Economics Laboratory. Zaměřuje se zejména na experimentální výzkum korupčního chování a analýzu protikorupčních opatření. Do oblasti jeho výzkumu také spadá experimentální ekonomie, veřejné politiky a teorie veřejné volby.

email: milos.fisar@econ.muni.cz