Lidé

Ředitel laboratoře

O Jiřím

Jiří patří mezi jedny z prvních českých akademiků, kteří začali systematicky využívat experimenty v rámci své výuky. Ve stejné době začal vytvářet i svůj vlastní experiment. Zajímá se zejména o aplikaci ekonomických experimentů ve veřejné ekonomii, mezi jeho hlavní výzkumná témata patří experimenty s veřejnými statky a jejich aplikace na charitativní sbírky, korupci a daňovou morálku.

Manažer laboratoře

Výzkumní pracovníci

O Leně

Lena je postdoktorandkou na Masarykově univerzitě. Vystudovala filozofii na Jagellonské univerzitě v Krakově. Před příchodem do Brna pracovala v Ústavu experimentální psychologie Slovenské akademie věd. Lena se zaměřuje na genderové rozdíly a morální aspekty ekonomického chování, ale i na prosociální a altruistické motivy chování. Ve svém výzkumu se pokouší kombinovat různé perspektivy, počínaje ekonomií, psychologií až po filozofii.

O Michalovi

Michal studoval ekonomii a psychologii, nyní se zabývá kontextuálními vlivy na spotřebitelské rozhodování, změnami preferencí a jejich vznikem, altruizmem a reciprocitou. Také se zajímá o metodologické problémy v experimentální ekonomii, jako například znehodnocení výsledků artefakty experimentální metody.

O Eugeniovi

Eugenio se k MUEELu se připojil v září 2020 v rámci Marie Curie fellowship. Eugenio dokončil doktorát na univerzitě Sapienza v Římě v roce 2017, postdoc byl na Free university of Bozen-Bolzano. Jeho experimentální výzkum se zabývá tím, jak sdílené přesvědčení odvozené ze sociální identity, kultury, příběhů, politických prohlášení a médií ovlivňuje ekonomické chování. Zajímá se také o pochopení původu populismu a jeho vztahu k imigraci.

Spolupracující výzkumníci

Lubomír Cingl

Vysoká škola ekonomická v Praze

e‑mail:
www: https://keke.vse.cz/english/lubomir-cingl-ph-d/

O Lubomírovi

Lubomír Cingl je docent na KEKE NF VŠE a CERGE-EI Teaching Fellow. Pomocí experimentální ekonomie a psychologie zkoumá lidské chování, především rozhodování v netradičních podmínkách, jako jsou například stres a časová tíseň. Další výzkumné projekty se týkají studia chování mladistvých delikventů. Mezi jeho expertízy dále patří studium náboženství a teorie sekularizace, empirické zkoumání teorie aukce a rizika. Doktorát získal na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2016.

Luca Corazzini

University of Venice, "Ca' Foscari"

e‑mail:
www: https://sites.google.com/site/lucacorazzini1/

O Lucovi

Luca is a Professor of Economics at the Department of Economics of the University of Venice, "Ca' Foscari". Previously, he was Full Professor at the Department of Economics of the University of Messina and Associate Professor of Economics at the Department of Economics and Management "M. Fanno" of the University of Padova. He is also Research Fellow at the ISLABocconi Universityand following research institutions and experimental laboratories: CERMEBELSS, Bocconi UniversityBLESS, University of Bologna. His research interests include the determinants of voluntary contributions to public goods and social projects, determinants of life satisfaction, behavioral public choice, experimental economics and microeconometrics.

Miloš Fišar

WU: Wirtschaftsuniversität Wien

telefon: 549 494 867
e‑mail:
www: https://www.milosfisar.eu/

O Milošovi

Miloš je výzkumný pracovník a manažer ekonomických laboratoří na Wirtschaftsuniversität Wien a výzkumníkem při MUEEL. Zaměřuje se zejména na výzkum v oblasti korupčního chování, daňových úniků a jiného neetického chování. Specializuje se na experimentální ekonomii, veřejnou politiku a teorii veřejné volby.

Tommaso Reggiani

Cardiff University | Cardiff Business School

telefon: 549 496 594
e‑mail:
www: https://sites.google.com/view/tommaso-reggiani/

O Tommasovi

Tommaso působí jako Lecturer in Economics na University of Cardiff a současně jako výzkumník při MUEEL a IZA. Doktorské studium absolvoval na University of Bologna a před příchodem do Brna působil na LUMSA University v Římě, University of Cologne a Toulouse School of Economics. Tommaso se zaměřuje na etiku, veřejnou ekonomii a další otázky aplikované do prostředí behaviorální a experimentální ekonomie, které zkoumá nejen prostřednictvím laboratorních, ale zejména v rámci tzv. polních experimentů.

Maroš Servátka

Macquarie Graduate School of Management

e‑mail:
www: https://sites.google.com/site/marosservatka/

O Marošovi

Maroš Servátka is a Professor of Economics at Macquarie Graduate School of Management, which is Australia’s leading graduate business school. He is the Founding Director of the MGSM Experimental Economics Laboratory and the Founder and Past President of the Slovak Economic Association. Maroš is a recipient of the Ronald Coase Institute Outstanding Achievement Award.

Maroš specializes in experimental and behavioral economics and has experience consulting to industry, government & non-profit organizations on behavioral approaches and solutions. He has conducted research in the area of charitable giving in order to help charities to raise funds and provided behavioral insights to businesses on market strategy, customer service, and project planning. He has advised government agencies on behavioral public policy issues, studied matching algorithms used by stock exchanges, and explored governance structures of firms and employee behavior to provide managerial recommendations. He teaches his MBA students to apply experimentation in their organizations to learn what works but also what does not.

Doktorandi

Výzkumní a další asistenti

Jana Zuzaňáková

administrátorka databáze účastníků

e‑mail:
www: https://www.muni.cz/lide/451470

O Janě

Jana je studentkou oborů Matematické a statistické metody v ekonomii a Aplikovaná matematika a ekonomie. Pro MUEEL spravuje databázi experimentálních subjektů a připravuje podklady pro experimenty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info