Lidé

O Jiřím

Jiří patří mezi jedny z prvních českých akademiků, kteří začali systematicky využívat experimenty v rámci své výuky. Ve stejné době začal vytvářet i svůj vlastní experiment. Zajímá se zejména o aplikaci ekonomických experimentů ve veřejné ekonomii, mezi jeho hlavní výzkumná témata patří experimenty s veřejnými statky a jejich aplikace na charitativní sbírky, korupci a daňovou morálku.

O Tommasovi

Tommaso je výzkumným pracovníkem laboratoře na pozici postdoc. Doktorské studium absolvoval na University of Bologna a před příchodem do Brna působil na LUMSA University v Římě, University of Cologne a Toulouse School of Economics. Tommaso se zaměřuje na etiku, veřejnou ekonomii a další otázky aplikované do prostředí behaviorální a experimentální ekonomie, které zkoumá nejen prostřednictvím laboratorních, ale zejména v rámci tzv. polních experimentů.

Ondřej Krčál

výzkumný pracovník

telefon: 549 49 6332
e‑mail:
www: https://www.muni.cz/lide/63249-ondrej-krcal

O Ondřejovi

Ondřej je odborným asistentem na katedře ekonomie a MUEEL na Masarykově univerzitě. Provádí empirický výzkum v oblasti rozhodování, industrial organization, ekonomie dopravy a veřejné ekonomie, zejména prostřednictvím laboratorních a lab-in-the-field experimentů.

Miloš Fišar

manažer laboratoře a výzkumný pracovník

telefon: 549 49 4867
e‑mail:
www: https://www.researchgate.net/profile/Milos_Fisar2

O Milošovi

Miloš je výzkumný pracovník a manažer laboratoře. Zaměřuje se zejména na výzkum v oblasti korupčního chování, daňových úniků a jiného neetického chování. Specializuje se na experimentální ekonomii, veřejnu politiku a teorii veřejné volby.

O Rosťovi

Rosťa je odborným asistentem na Masarykově univerzitě, kde působí jako výzkumník a učitel. Ve svém výzkumu se zaměřuje na rozhodování a teorii her.

Štěpán Mikula

výzkumný pracovník

telefon: 549 49 3809
e‑mail:
www: https://sites.google.com/site/stepanmikula/

O Štěpánovi

Štěpán je odborným asistentem na Masarykově univerzitě. Věnuje se primárně ekonomii trhu práce a aplikované mikroekonomii.

O Jamesovi

James Tremewan získal v roce 2011 doktorát na oulouse School of Economics. V letech 2011-2017 působil jako odborný asistent na University of Vienna. V současné době pracuje jako odborný asistent na katedře ekonomie na University of Auckland.

O Barboře

Barbora je doktorandka na Katedře veřejné ekonomie Masarykovy univerzity. Mezi hlavní oblasti jejího výkumu patří genderové rozdíly v ochotě soutěžit a proces povyšování v organizacích.

O Michalovi

Michal studoval ekonomii a psychologii, nyní se zabývá kontextuálními vlivy na spotřebitelské rozhodování, změnami preferencí a jejich vznikem, altruizmem a reciprocitou. Také se zajímá o metodologické problémy v experimentální ekonomii, jako například znehodnocení výsledků artefakty experimentální metody.

O Honzovi

Honza se zajímá o behaviorální ekonomii, se zaměřením na finanční rozhodování a na možnosti penzijního systému. Také se účastnil projektů týkajících se neurověd a psychoterapie.

O Kataríně

Katarína je doktorandka na katedře ekonomie Masarykovy Univerzity. Mezi hlavní témata, kterými se zabývá ve svém výzkumu, patří vykořisťování a redistribuce zdrojů.

O Diya

Diya je doktorandkou na Katedře veřejné ekonomie Masarykovy univerzity. Zabívá se zejména vlivem emocí na ekonomické rozhodování. Používá ekonomické experimenty spolu s neuroimagingem a fyziologickými nástroji k měření emocí a chování v laboratoři.

Alla Kachur

doktorandka

e‑mail:
www: https://www.muni.cz/lide/476715

O Alle

Alla je doktorandkou na Katedře veřejné ekonomie Masarykovy univerzity. Jejími hlavními tématy výzkumu jsou vliv emocí na spolupráci a finanční rozhodování.

O Martinovi

Martin je doktorandem na Katedře financí Masarykovy univerzity. Martinův hlavní výzkumný zájem se týká psychologie investičního rozhodování.

Jana Zuzaňáková

administrátorka databáze účastníků

e‑mail:
www: https://www.muni.cz/lide/451470

O Janě

Jana je studentkou oborů Matematické a statistické metody v ekonomii a Aplikovaná matematika a ekonomie. Pro MUEEL spravuje databázi experimentálních subjektů a připravuje podklady pro experimenty.